สายด่วน : 061-310-6216 /ที่อยู่ : 301 ม6 ต.ทาม อ.กันทรารม จ.ศรีสะเกษ  33130